Otevřený dopis k budoucnosti areálu Perla

Otevřený dopis k budoucnosti Perly

Poslali jsme všem zastupitelům otevřený dopis, ve kterém klademe otázky spojené s proběhlými a s budoucími kroky revitalizace Perly a o kterých si myslíme, že by měly být položeny a zodpovězeny. Celé znění dopisu si můžete přečíst níže.

Rozdělí nebo spojí Perla Ústí? Proměněná nebo nenaplněná příležitost?

Vážení zastupitelé města Ústí nad Orlicí,

Tímto otevřeným dopisem reflektuje zkušenost z nedávno ukončeného fungování Kreativní pracovní skupiny Perla (dále KS), kterou zřídilo město a jejímž vedením pověřilo manažerku veřejné části projektu RNDr. Renatu Šedovou. KS pracovala od září 2015, její činnost byla ukončena 26. května 2016. Celkem se celá skupina sešla 3x, její části pak také 3x.

Dle názoru našeho spolku zvolilo město ve svém postupu revitalizace cestu v naší zemi běžnou a obvyklou. Pracuje na principu, my jsme zvoleni, my „to“ pro vás vymyslíme a vytvoříme, pak vám výsledek naší snahy představíme. Možná se vás i během procesu na něco zeptáme a vyzveme vás, ať se nějak vyjádříte. Snad budete spokojeni, snad nebude případná kritika příliš ostrá a silná. Velkým rizikem této cesty však je, že se o „tom“, co se vymýšlí, mnoho lidí nedozví a že se „to“ vymyšlené nebude velké části lidí líbit. Perla se tak může stát předmětem sporů, nepochopení a všeobecné nespokojenosti.

Snažili jsme se nabídnout cestu jinou, cestu dlouhodobé aktivizace lidí v našem městě. Podle nás se na Perle máme (na)učit participaci. Můžeme se učit, že dobré město pro nás nevytvoří politici sami a že dobré město nebudeme mít, pokud pouze jednou za čtyři roky odevzdáme někomu hlas a o více se zajímat a starat nebudeme. Můžeme se stát městem, kde lidé mají zájem o dění kolem nich, můžeme být městem, kde zvolení politici potřebují spolupráci (participaci) lidí. Můžeme se stát městem, kde se lidi zajímají a aktivně starají a politici tuto aktivitu vítají a všemožně podporují. O toto se, podle nás, má smysl snažit. Toto je příležitost Perly, nikoliv pouze nové domy opravené za unijní či jiné veřejné peníze. Nejde jistě o cestu jednoduchou, naopak. Všichni bychom se během ní museli mnohé učit, v tom ale podle nás spočívá její hlavní hodnota.

O našem přístupu se nám nepodařilo partnery z vedení města přesvědčit, a proto jsme z Komise pro revitalizaci Perly, tzv. Řídící hlavy revitalizace, po třech měsících jejích příprav a měsíci fungování odstoupili – https://www.spousti.cz/aktuality/spousti-opousti-komisi-pro-revitalizaci-uzemi-perla-01/

Krok založení Kreativní skupiny jsme však vnímali jako dobrý pokus kráčet směrem k většímu vtažení lidí do celého procesu. Posláním Kreativní pracovní skupiny bylo formulovat zajímavou a udržitelnou náplň veřejné části projektu, který povede k rozvoji člověka, vzdělání a udržení talentů v regionu. Nyní, po skončení jejího fungování, je náš názor takový, že tento krok bohužel nenaplnil svůj potenciál.

To, že se na úvodním setkání sejde 26 lidí a na závěrečném završujícím jednání už jen 11 se jistě kreativní skupině stát může, kvantita nemusí nutně přinášet kvalitu. Horší je, když na završujícím jednání téměř chybí diskuse, když na takovém jednání chybí aktéři, kteří jsou prezentováni jako ti klíčoví. A ještě horší je, když se aktéři, kteří jsou označování jako garanti určitých částí projektu, musí na jednání vymezit, že to tak ve skutečnosti není.

Spolek Spousti se o Perlu jako téma dlouhodobě zajímá, proto se náš zástupce zúčastnil všech tří setkání celé KS a také dvou jednání edukativní části KS. V úvodu bylo naším cílem ovlivnit a změnit představu vedení města, která byla prezentována zhruba před rokem v Malé scéně, a která krom jiného mluvila o budování IQ centra v našem městě. Tato myšlenka, postavená na představě, že v Ústí zbudujeme další díl do skládačky velkých IQ center, která rostou ve velkých městech Česka a k nám tak budou jezdit turisté a školy z blízkého i dalekého okolí, nám nepřišla reálná, lidmi ve městě sdílená a pro město přínosná. Tento názor jsme prezentovali na prvním setkání, současně jsme nadnesli myšlenku sdíleného prostoru s názvem Centrum rozvoje. Něco takového by však mělo smysl pouze v případě, že jej vymyslí a stvoří ti, kteří jej chtějí vést, provozovat a užívat.

Po našem vystoupení z Komise pro revitalizaci Perly a po zjištění, že se aktivně nepracuje na tom, aby se podařilo do Kreativní skupiny vtáhnout co nejširší spektrum lidí z města, jsme už svou účast vnímali pouze jako pozici pozorovatele, který chce být dobře informován o probíhajícím dění.

Jako svou roli nyní cítíme to, že budeme do veřejného prostoru klást otázky, u kterých si myslíme, že mají být položeny a na které si obyvatelé města mají odpovědět. Myslíme si, že Vy, zvolení zastupitelé, byste nám občanům na tyto otázky měli umět odpovědět.

A které otázky že to jsou:

Podařilo se oslovit všechny skupiny občanů, kteří by se na práci kreativní skupiny mohli nebo chtěli podílet? Věděli vůbec lidé o existenci kreativní skupiny?

Připadá městu zapojení veřejnosti dostatečné?

Naplnila práce KS Vaši představu o kreativním procesu? Odpovídal způsob práce KS modernímu způsobu kreativní tvorby?

Chápou lidé v Ústí Centrum rozvoje, na které se město chystá žádat dotaci z veřejných rozpočtů, jako svůj zájem? Vidí v něm pro sebe smysl? Chtějí ho?

Lze, na základně 19 odpovědí od mateřských, základních a středních škol, předjímat zájem a hlavně ochotu škol využívat a platit za programy Centra rozvoje?

Do Centra rozvoje se „schová“ také DDM. Má taková kombinace smysl, když DDM nezíská prostor, o který mu primárně šlo, tedy tělocvičnu?

Kolik město zaplatilo za zpracování investičního záměru DDM, který nebude realizován?

O jak vysokou dotaci má město v plánu požádat? Jaká je plánovaná spoluúčast? Jak bude tuto spoluúčast město zajišťovat?

Jak je spočítán ekonomický model Centra rozvoje? Jakou roční částkou zatíží rozpočet města?

Kde jsou zveřejněny smlouvy spojené s revitalizací Perly?

Konkrétně se jedná o tyto smlouvy a s nimi související otázky:

Smlouva na zpracování IZ pro DDM, Centrum rozvoje a UMPRUM?

Smlouva na zpracování regulačního plánu?

Smlouva s manažerkou veřejné části projektu?

Odpovídají dosavadní výstupy práce manažerky veřejné části projektu požadavkům vedení města a vyplácené odměně?

Smlouva s najatou PR agenturou?

Jak byla tato PR agentura vybrána? Bylo vypsáno nějaké výběrové řízení? Byli nějací další zájemci o tuto zakázku? Pokud ano, kteří to byli?

Jak se bude dále rozhodovat o tom, zda veřejnou investici Centra rozvoje udělat?

 

Věříme, že odpovědi budou nabídnuty všem obyvatelům města. Náš spolek nad nimi začátkem podzimu uspořádá veřejnou debatu.

Za Vaše reakce a případné odpovědi na položené otázky Vám děkujeme předem.

S pozdravem

Petr Kulhavý

Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková