Podmínky účasti - Spousti

Podmínky účasti

Ústí sobě pro tebe!

O výtěžek z festivalu Jeden svět pořádaný zapsaným spolkem SPOUSTI v Ústí nad Orlicí se může ucházet jakýkoliv projekt, který bez výjimky splní tyto podmínky:

 • Hlavnímu řešiteli projektu musí být minimálně 15 let. U řešitelů ve věku 15-18 let je vyžadována přítomnost zákonného zástupce v řešitelském týmu (z důvodu podpisu darovací smlouvy). Žadatelem nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad Orlicí.
 • Projekt musí být veřejný, tedy přístupný všem bez rozdílu pohlaví, věku, zdravotního stavu, náboženství, etnicity atp.
 • Projekt musí být neziskový tedy připravený bez nároku na honorář.
 • Projekt musí být realizován na území města Ústí nad Orlicí (včetně všech městských částí a včetně území spadajících pod Ústí nad Orlicí jako obce s rozšířenou působností).
 • Projekt musí být realizován do konce roku 2018 (31. 12. 2018).
 • Projekt musí být zaměřen na realizaci nové (doposud nerealizované) akce, instalace, performance.
 • Projekt musí naplňovat cíl programu Ústí sobě, tedy pečovat o veřejný život v Ústí nad Orlicí.
 • Řešitelé projektu se musí podílet finanční spoluúčastí v minimální výši 10% celkového rozpočtu projektu.
 • Povinností každého zástupce/zástupců projektu je se zúčastnit slavnostního zakončení festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí 2018
 • každý účastník má po odevzdání projektu nárok na týden navíc, kdy může po našem vyzvání projekt doplnit
 • Potřebujete radu či podporu při psaní projektu? Rádi Vám pomůžeme – Kontaktujte Nikolu Honzovou na nikola.honzova2@gmail.com, 734 184 951

Chci nás přihlásit

© 2014 Dominika Čermáková