Jeden svět UOJeden svět UO - Spousti

Jeden svět UOJeden svět UO

Základní RGB

O filmovém festivalu Jeden svět v Ústí nad Orlicí

Spolu se Společností Člověk v tísni pořádáme již od roku 2009 několikadenní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět, který zahrnuje dopolední projekce pro žáky základních a středních škol a odpolední a večerní projekce pro veřejnost. Velký důraz je kladen na doprovodné besedy s hosty orientujícími se v konkrétní problematice, po školních projekcích následuje reflexe daného tématu formou řízené debaty. Školní projekce dnes díky velkému zájmu škol trvají 5 až 6 dní a rozšířili jsme je také do České Třebové a Lanškrouna.

Festival se pravidelně koná 5 dní a přináší kolem 17 dokumentárních filmů z celého světa. Snažíme se, aby byl vždy doplněn bohatým doprovodným programem, pořádáme výstavy, divadelní představení nebo koncerty. Výtěžek vstupného pravidelně věnujeme na dobročinné účely. Svou účastí na festivalu tak podporujete i ty v našem nejbližším okolí, kteří to skutečně potřebují.

Více o podpořených se dočtete v PODPORUJEME.

Co vlastně MFF Jeden Svět je?

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni od roku 1998. Festival pravidelně probíhá v Praze a v dalších městech po celém Česku. Jeden svět je dnes největším lidskoprávním filmovým festivalem v Evropě a jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci Prahy a celé České republiky. V roce 2007 získal Jeden svět Čestné uznání Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) za výchovu k lidským právům.

„Většina diváků chodí do kina pro zábavu a rozptýlení. Těch co chodí do kina přemýšlet o světě okolo nás je podstatně méně. Přesto existují. Pro takové diváky je organizován festival Jeden svět, dnes už velká a ve světě respektovaná přehlídka dokumentární tvorby. Televizní zpravodajství nám dennodenně a v přímém přenosu přibližuje dění ve světě, krize, válečné konflikty. Filmové dokumenty však odkrývají souvislosti, které v rychlém aktuálním zpravodajství nemůžeme postřehnout a pochopit. Přibližují lidské příběhy, osudy. Dokumentaristy zachycené vypjaté příběhy mohou napomoci lidem v nich zachycených, mohou rozšiřovat naši vnímavost a citlivost k problémům a nemocem současného světa, podporovat naši toleranci, otevírat naše srdce….“ Helena Třeštíková, režisérka.

Všechny aktuality týkající se Jednoho světa v Ústí nad Orlicí naleznete pod tímto odkazem.

Více o jednotlivých ročnících se dozvíte zde:     2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015   2016

© 2014 Dominika Čermáková