Jeden svět 2010 - Spousti

Jeden svět 2010

MFF Jeden svět 2010 v Ústí nad Orlicí

MFF Jeden svět 2010 proběhl v Ústí nad Orlicí ve dnech 7. – 10. 4. 2010 a stal se tak 2. úspěšným ročníkem, při kterém bylo promítnuto 19 projekcí pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, kteří za námi přijeli z Letohradu, Žemberka, Lanškrouna, Chocně, Libchav, Dolní Dobrouče a také za námi zavítaly i všechny školy z Ústí nad Orlicí. Po všech těchto projekcích proběhla i beseda s pozvanými hosty, a tak se studenty debatovali např. Doc. Pavel Nováček, vedoucí katedry rozvojových studií UP Olomouc, sinologové Štěpán Kučera a Miloslav Soušek a další.

Pro veřejnost jsme připravili 15 projekcí a po pěti z nich taktéž proběhla beseda s velice zajímavými hosty jako byla Íránistka z FF UK Zuzana Kříhová, pražský zastupitel Petr Štěpánek či farář Zbigniew Czendlik, který měl nad letošním festivalem v Ústí záštitu.

Tématem pak byl např. Kolonialismus, a to především ten ve Vietnamu; Světová etnická hudba; Čína, jak ji příliš neznáme; České kořeny nebo třeba Svět a migrace a k těmto tématům jsme pak promítali filmy jako Nevítaní, Anna v přední linii, Írán – nevyslyšené hlasy, AUTO*MAT, Kimčongilie a mnoho dalších.

Pro 2. ročník jsme také uspořádali doprovodný program, který zahrnoval fotografickou výstavu 1000 Families, jenž jsme vystavili na Mírovém náměstí a koncert hudebníka Xindl X s kapelou v Malé scéně. Tam nechyběl v průběhu celého festivalu ani Namibijský stánek s výrobky z chráněné dílny.

Můžeme tedy s nadšením říci, že 2. ročník navázal na úspěch úvodního ročníku z roku 2009. Návštěvnost se navýšila o více jak 800 diváků a věříme tak, že se tento festival stane pevnou součástí kulturního života jak v našem městě, tak i v našem regionu. Velký zájem o projekce byl mezi pedagogy většiny oslovených škol, což ukázalo na potřebnost nabízených témat Jednoho světa ve výuce a výchově dnešní mladé generace. Také ohlas festivalu v místních i krajských médiích byl velmi viditelný. Díky festivalu jsme také mohli studentce ústeckého gymnázia darovat částku převyšující 25 000 Kč, která bojuje s vrozenou genetickou vadou způsobující svalovou atrofii, kterou využila na své další vzdělávání.

jeden-svet2010

© 2014 Dominika Čermáková