Podporujeme - Spousti

Podporujeme

Naše sdružení SPOUSTI o. s. si klade jako jeden z hlavních cílů podporovat ty, kteří takovou podporu potřebují. Níže tedy uvádíme vyčet všech, které jsme v minulých letech měli možnost podpořit.

Výtěžek festivalu Jeden svět 2023 ve výši 55 000,- Kč jsme věnovali rodině tříleté Viktorky Čejkové z Dolní Dobrouče, která trpí mukopolysacharidózou typu 3A. Jedná se o vrozené metabolické a nevyléčitelné onemocnění, které především závažně postihuje funkci nervového systému. Finanční prostředky Viktorce pomohou v boji s nemocí a věnují se na zdravotní a pohybové pomůcky, rehabilitace, léčebné pobyty, nutné úpravy bytu na bezbariérový.

Výtěžek festivalu Jeden svět 2022 ve výši 21 000,- Kč jsme věnovali rodině malého Vašíka Štěpána z Letohradu. Finanční prostředky rodině pomohou zvládat situaci spojenou s vážným Vašíkovým onemocněním. Ten se odmalička musí vypořádávat s těžkou formou onemocnění kůže. Známou jako nemoc motýlích křídel.

Výtěžek festivalu Jeden svět 2020 ve výši 50 000,- Kč jsme věnovali do programu #babiJede, na zakoupení elektrorikši. Program #babiJede koordinuje dobrovolníky z řad veřejnosti a zájemce z řad ústeckých seniorů, kdy místní babičky a dědečkové jsou na pohodlném elektrokole vyváženi na cyklovýlety do okolí města. Za zbylé prostředky, potřebné pro fungování celého programu (60 000,- Kč), děkujeme Nadaci ČEZ.

Výtěžek festivalu Jeden svět 2019 ve výši 90 000,- Kč jsme věnovali domácímu hospicu Alfa-Omega provozovaným Oblastní charitou Ústí nad Orlicí. Peníze výrazně pomohou při koupi terénního vozidla, které poslouží včasnému dojezdu hospicového týmu do domovů pacientů v hůře dostupných místech Orlickoústecka.

Výnos doprovodných aktivit festivalu 2018, v čele s Besídkou divadla Sklep, byl 28 000,- Kč a byl rozdělen mezi subjekty podpořené v předchozích ročnících.

Výtěžek festivalu Jeden svět 2018 ve výši 60 000,- je určen pro vítězný projekt programu Ústí sobě! s názvem Ústecká náplavka, který má za cíl zpřístupnění a úpravu prostoru na soutoku Třebovky a Orlice. Pokud by se jej z objektivních důvodů (je třeba získat souhlasy vlastníků pozemků a také Povodí Labe) nepodařilo zrealizovat, budou peníze rozděleny do projektu Domácí hospicové péče a do nadačního fondu S námi je tu lépe.

Výtěžek ze vstupného festivalu Jeden svět 2017, si mezi sebe rozdělily 2 projekty z programu Ústí sobě!, a to Mobilní zahrádky pro seniory (28.400 Kč) a Foodbre@ker (30.000 Kč). Těší nás, že Jeden svět se rozšířil o tento rozměr a jsme velmi zvědaví, s jakými nápady na nové projekty přijdete zase v příštím roce.

Výnos dobrovolného vstupného z doprovodného programu festivalu, filmu Hasta la vista, byl 3 800,- Kč. Tisíc korun obdržel Tomáš Pik jako podporu pro založení nadačního fondu, skrze který bude šířit a propagovat „dobrovolné kuplířství“, částku 2 800,- Kč jsme poukázali organizaci Freya, která se věnuje oblasti sexuality lidí se zdravotním handicapem. Peníze budou využity k vytvoření informačního letáku/brožury a tedy k šíření osvěty o sexuální asistenci. Takový materiál ještě není a je o něj zájem i mezi sexuology. Děkujeme všem divákům za jejich dobrovolný příspěvek!

Podpora veřejně prospěšného spolku ANAON, Honzíka Švajdy a jeho rodiny a rodiny Slovákových

Po úspěšné a zcela vyprodané Páté dohodě Jaroslav Dušek souhlasil s uspořádáním dalšího představení. 7. prosince 2016 se tak opět zcela vyprodalo toto představení a celkový výtěžek 69 499 Kč byl rozdělen následovně: 23 000 Kč pro veřejně prospěšný spolek ANAON, 20 000 Kč na lázeňskou péči pro syna Honzíka manželů Švajdových a 26 499 Kč pro rodinu Slovákových na zajištění péče pro syny Lojzíka a Tomáše ve složité rodinné situaci.

Projekty zapojené do programu Ústí sobě! – Kondiční cvičení bez bariér a Osvěta o autismu

Na 7. ročníku festivalu Jeden svět byl také nově zahájen program Ústí sobě!, do kterého se mohly přihlašovat projekty s cílem zlepšit veřejný prostor města Ústí nad Orlicí a podmínky pro jeho obyvatele. O vítězích rozhodovali svými hlasy diváci festivalu a celkovou částku 61 000 Kč si tak rozdělily vítězné projekty Kondiční cvičení bez bariér (25 000 Kč) a Osvěta o autismu (36 300 Kč).

Podpora Oblastní charity Ústí nad Orlicí a Dětského domova Potštejn

7. dubna 2016 proběhlo divadelní představení Pátá dohoda s Jaroslavem Duškem, ze kterého byla část výtěžku věnována Oblastní charitě Ústí nad Orlicí na projekt Domácí hospicové péče (40 000 Kč) a další část obdržel Dětský domov Potštejn na pobyt dětí u moře (30 000 Kč).

Podpora Martina Moravce

Díky partnerům festivalu byl výtěžek ze vstupného věnován panu Martinovi Moravcovi z Ústí nad Orlicí, který se vyrovnává s vážnými zdravotními komplikacemi po neúrazovém krvácení do mozku. Martin použije finanční dar na kvalitní lázeňskou péči a na pomůcky, které pomohou ke zvýšení kvality jeho života. Martin Moravec obdržel sumu 53 160,- Kč.

Podpora nadačního fondu „S námi je tu lépe!“ a Oblastní charity Ústí nad Orlicí

Výtěžek ze vstupného festivalu Jeden svět 2014 byl poprvé rozdělen mezi dvě organizace a to mezi nadační fond Orlickoústecké nemocnice „S námi je tu lépe!“ a Oblastní charitu Ústí nad Orlicí. Každá organizace obdržela cca 27 500 Kč. Dohromady tedy 55 000 Kč

Podpora Míši Bednáře

Výtěžek ze vstupného festivalu Jeden svět 2013 byl věnován rodině šestiletého Míši Bednáře z Dolní Dobrouče, který od narození trpí Duchennovou svalovou dystrofií (DMD), vrozeným nervosvalovým onemocněním. K výtěžku vstupného jsme přidali také výtěžek benefičního koncertu a také zisk z prodeje festivalových placek. Míšova rodina obdržela částku 44 972 Kč, kterou využijí na nutné úpravy bytu na byt bezbariérový, a také na Míšovi podpůrné léky, případně návštěvu lázní. Vše o Míšovi lze číst na stránkách www.misabednar.cz, které jsme v rámci podpory vytvořili.

Podporujeme organizaci DebRA ČR

Díky všem návštěvníkům a sponzorům festivalu Jeden Svět 2012 v Ústí nad Orlicí byl výtěžek ze vstupného věnován organizaci DebRA ČR. Sdružení DebRA se snaží o zlepšování kvality života pacientů s diagnózou epidermolysis bullosa, která je u nás známá jako tzv. nemoc motýlích křídel. DebRA ČR obdržela částku 23 800 Kč.

Podporujeme Dobrovolnické centrum Světlo

Výtěžek vstupného festivalu Jeden Svět 2011 ve výši 23 470 Kč byl věnován organizaci Dobrovolnické centrum Světlo. Dobrovolníci sdružení v této organizaci působí v Orlickoústecké nemocnici, Domově důchodců ÚO, Stacionáři ÚO a v Domově pod hradem Žampach. Částka bude použita na povinné pojištění a označení dobrovolníků.

Podpora maturantky ústeckého gymnázia

Výtežek vstupného festivalu JS 2010 ve výši 25 293,- Kč byl věnován maturantce Ludmile Javůrkové z ústeckého gymnázia, která bojuje s vrozenou genetickou poruchou způsobující svalovou atrofii.

Podpora Klubu Hvězdička

Jedním z prvních zcela hmatatelných počinů během festivalu Jeden Svět 2009 byla finanční podpora Klubu Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí. Celkem se nám podařilo Klubu Hvězdička darovat 20 000 Kč. Tyto finance se dostaly přímo k postiženým dětem v našem okolí.

© 2014 Dominika Čermáková