Ústecké nádraží - Spousti

Ústecké nádraží

Základní RGB

Stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ vstoupila do své druhé poloviny a my se znepokojením sledujeme, že s historickou budovou našeho hlavního nádraží se stále nic neděje. A to přesto, že se jedná o budovu, která byla státem (Ministerstvo kultury) vyhlášena za kulturní památku. Ani jedna z dotčených státních firem (ČD, SŽDC) nečiní žádné viditelné kroky, které by vedly k tomu, že se tato památka a zároveň vstupní brána našeho města, dočká důstojné podoby.

Jako Oušťákům nám vadí, že mnoho lidí, kteří do města přijedou, se bude zákonitě ptát na to, proč uprostřed kolejí stojí staré zanedbané a nevyužívané nádraží a proč je naproti postavené nové. Proč nezbourali staré? Proč tady stojí a proč není opravené? Proč stavěli to nové? Jak na tyto otázky budeme dopovídat svým přátelům, kteří za námi do Ústí přijedou, když na ně sami neznáme odpověď? A zná ji vůbec někdo v dotčených státních firmách? Po zodpovězení, respektive tedy spíše nezodpovězení, těchto otázek, mnoho lidí dojde k závěru, že Oušťáci jsou buď divní, nebo jim je jedno, co se v jejich městě děje. Ani jedna možnost se nám nelíbí!

Nemá smysl teď hledat viníky této situace a snažit se ukázat, která instituce či který manažer udělali v minulosti chybu. Lze říci, že spolupráce občanského sektoru a státních firem se zatím nedaří, současný i budoucí vlastník pouze neustále opakují svá nikam nevedoucí stanoviska. Smysl má situaci napravit a měli by se o to snažit všichni dotčení.

Vyzýváme proto ČD a ŠZDC aby jasně a veřejně deklarovaly, které jejich kroky povedou k opravě budovy, aby učinily veřejný příslib, do kdy se tak stane, a aby tyto kroky začaly neprodleně činit. Současně by měli veřejně deklarovat, jaký mají s budovou záměr v budoucnosti.

Více si můžete přečíst ve dvou tiskových zprávách, které jsme v letošním roce k problematice naší nádražní budovy vydali.

Všechny aktuality na téma Ústecké nádraží na stránkách spousti.cz naleznete pod tímto odkazem.

TZ - 7/5/14 - Výzva -pdf TZ - 21/7/14 - Nádraží, co dál? - pdf

© 2014 Dominika Čermáková