Ústí sobě 2016 - Spousti

Ústí sobě 2016

Celkový výtěžek vstupného určený pro program Ústí sobě! byl 61 300,- Kč. Vzhledem k částkám, o které autoři jednotlivých projektů žádali, obdržely podporu první dva projekty, tedy Kondiční cvičení bez bariér (25 000,- Kč) a Osvěta o autismu (36 300,-). Za uvedenou částku bude pořízen trenažer pro procvičování ramen a loktů pro nově budované rehabilitační hřiště v prostorách Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Za další část výtěžku Spolek Poruchy autistického spektra zajistí 5 dětem s autismem z Ústí nad Orlicí a okolí psychorelaxační třídenní pobyt, včetně odborné podpory psychologa po celou dobu pobytu. Jednomu dítěti bude uhrazen letní týdenní tábor. Zbylé prostředky budou použity na osvětová trika pro děti z PAS z.s.

Z 1 520 prodaných vstupenek bylo odevzdáno celkem 754 hlasů, tedy téměř 50%.

Diváci festivalu své vstupenky rozdělili takto:

  1. Kondiční cvičení bez bariér – 169 vstupenek (22%)
  2. Osvěta o autismu – 138 vstupenek (18%)
  3. Foodbreaker – 123 vstupenek (16%)
  4. Je to můj život – 112 vstupenek (15%)
  5. Z Ústí až na konec světa – 107 vstupenek (14%)
  6. Divadlo: Občanský průkaz – 77 vstupenek (10%)
  7. Galerie QUO – 28 vstupenek (4%)

Foodbreaker

Letos se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo završit svou křížovou výpravu proti nezdravému jídlu ve školních automatech a kioscích. Srdce výživářů jásá, ale rodič se drbe ve vlasech a ptá se – co si moje ratolest koupí ke svačině. Podmáslí? Kombuchu?…

Kondiční cvičení bez bariér

Společné cvičení patří k nejvyhledávanějším a nejoblíbenějším aktivitám u nás v Domově. Cvičení všeobecně vede ke zlepšení kardiorespirační zdatnosti, zároveň je příjemným zpestřením při trávení volného času. Rádi bychom proto průběžně…

Divadlo: Občanský průkaz

Jsme parta studentů, kteří mají rádi divadlo. Nápad celé realizace vznikl na základě oslav Dne studenstva na Gymnáziu UO, kde si každá ze tříd připravila krátké divadlo. „Občasný průkaz“ se těšil velkému zájmu a vyhrál v soutěži o nejlepší hříčku. Jde o dílo…

Z Ústí až na konec světa

Hlavním záměrem projektu je natočit dokumentární film o mezinárodní spolupráci partnerských škol Gymnázia Ústí nad Orlicí a australské Ringwood Secondary College. Důležitou součástí projektu je studium přímo na australské Ringwood Secondary College…

Je to můj život

V neziskové organizaci Rytmus Východní Čechy, o.p.s podporujeme lidi s mentálním postižením i duševním onemocněním. Někdy máme pocit, že ve společnosti převládá přesvědčení, že lidé s postižením nebo duševní…

Galerie Quo

Hlavním záměrem projektu je propagace zřízení trvalé expozice díla významného ústeckého rodáka Quido Kociána s možným využitím nedávno restaurované kolekce jeho prací. Cílem projektu je tak propagace samotné osobnosti Quido Kociána,…

Osvěta o autismu

Budeme tvořit a rozesílat letáky do škol, shánět studenty dobrovolníky, domlouvat se se sportovci na modrých akcích. Modře nasvítíme některé z budov v UO. Zajistíme místo pro výstavy vzkazů pro autisty, výrobu modrých náramků, placek…

© 2014 Dominika Čermáková