Veřejnost, které se nevěří | SPOUSTI

Veřejnost, které se nevěří a která nemá možnost být součástí procesu tvorby

Robert Osman – 14. 2. 2016

S postupem příprav revitalizace území Perly 01 začíná nebezpečně přibývat negativních vyjádření o zapojování veřejnosti do tohoto procesu. Objevují se především dva argumenty. První z nich zní, že veřejnost o téma nemá zájem, že je pasivní a ve věci se neangažuje. To je dokládáno neúčastí nebo nízkou účastí veřejnosti na jakémkoliv veřejném jednání. Odpovědnost za tuto nízkou účast veřejnosti pak nese samozřejmě sama veřejnost, protože je její povinností zajímat se a být angažovaná. Pokud jsme tedy nedostatečně angažovaní, je to naše vina a nemáme se čemu divit, že se s námi nepočítá. Tento argumentační kruh však zcela vylučuje jakékoliv jiné zdůvodnění nízkého zájmu veřejnosti o téma revitalizace, jinými slovy zcela vylučuje jakoukoliv odpovědnost politické reprezentace. Otázka je, k čemu vedení města veřejnost vlastně chce. Jaká má být podle města úloha veřejnosti v procesu revitalizace? Odpověď lze snadno nalézt na jakémkoliv veřejném jednání. Představitelé města přicházejí na tato jednání s návrhy, s hotovými názory, s výsledky učiněnými za zavřenými dveřmi bez přístupu veřejnosti. Jejich cílem tak ve skutečnosti není tyto názory diskutovat, sporné body projednat, ale veřejnost pouze informovat. Pasivita veřejnosti je zde očekávána, ba dokonce vyžadována. Dokladem toho mohou být časté výroky, zpochybňující kompetentnost veřejnosti a odrazující od jakékoliv další angažovanosti: to už bylo diskutováno mnohokrát, na to je ještě čas, na to už je pozdě, obviňování veřejnosti z neznalosti, či dokonce z nepravd. Město tak nechce veřejnost ke skutečné spolupráci, ale pouze k pasivní účasti, která by legitimizovala jejich postupné kroky. Máme chtít být informováni o jejich rozhodnutí, ale nic víc. Důvodem nízkého zapojení veřejnosti tak rozhodně není pouze její nízká angažovanost, ale pasivní role, kterou jí vedení města dlouhodobě přisuzuje.

Druhým nejčastějším argumentem o zbytečnosti zapojování veřejnosti do procesu revitalizace pak je, že veřejnost nikdy nic zajímavého nevymyslela. Starosta se opakovaně nechal slyšet, že se „dnes na jednání nedozvěděl nic nového“, „veřejnost byla neinformovaná“, popřípadě přímo „nekompetentní“. Zástupci veřejnosti tak na těchto jednáních rozhodně nezískají dojem, že mají důvěru, že je jejich účast vítána a jejich názor ceněn. Opět zde vzniká zajímavý kruh, v němž veřejnost, které nedostane ani důvěru, natož prostor, v němž by mohla společně tvořit, je údajně nenápaditá a nekreativní. Odpovědnost je na její straně a vedení města na tom nemá žádný podíl. Lukáš Chadraba (ODS) na Facebooku napsal, že pokud se udělá workshop, tak tam nikdo nepřijde a že další zapojování veřejnosti je tedy zbytečné. Nemůžu s jeho slovy souhlasit. My máme zkušenost s pořádáním workshopů a nikdy jsme s neúčastí veřejnosti a dokonce ani s nedostatkem její kreativity problém neměli (viz odkaz níže). Nicméně vždy to bylo spojeno s tím, že lidem byla dána důvěra, byla jim dána moc podílet se na tvorbě, byl jim vytvořen prostor pro kreativní práci a vzájemnou spolupráci. Takže nesouhlasím s tvrzením, že zapojování veřejnosti je zbytečné, protože veřejnost o zapojování nemá zájem. Naše zkušenost je taková, že veřejnost nemá zájem pouze o pasivní informování, ale o možnost být součástí procesu tvoření zájem má. K využití tohoto zájmu by ale město muselo vytvořit adekvátní prostor (frontální přednášku za něj nepovažujeme) a především dál lidem důvěru být spolutvůrci procesu revitalizace. Bez ní to nejde.

Dokument z workshopu Future City Game.

 

Komentáře

Zpět na stránku příspěvků

Žádné komentáře.

© 2014 Dominika Čermáková