Odpovědi Orlickému deníku na téma Perla - Spousti

Odpovědi Orlickému deníku na téma Perla

Přes prázdniny došlo k určitým posunům v tématu Perly. Vše jste mohli sledovat na Facebooku Perly, kde je také příspěvek z 21. září s vyjádřením města na otázky (viz příloha na konci článku), které jsme mu jako SPOUSTI položili.

Z Orlického deníku nám na toto téma položili dvě otázky – zda považujeme odpovědi městského zastupitelstva na náš otevřený dopis za dostatečné a také jak se SPOUSTI bude dál angažovat v otázce budoucnosti Perly? V textu níže jsou naše odpovědi.

1. Považujete odpovědi za dostatečné?

Ano, odpovědi jsou pro náš spolek dostatečně jasné a přímočaré.

Samozřejmě bychom na některé reakce mohli položit doplňující otázky, ale to není v tuto chvíli naším cílem. Stejně tak lze některé interpretace v odpovědích zpochybnit, např. to, že „ze spolkem SPOUSTI bylo požadováno vybudování otevřené dílny a sdílených prostor pro využití široké veřejnosti“. Náš spolek toto mohl formulovat jen jako nápad, neboť nikdy neměl mandát k tomu, aby něco takového požadoval. Ale ani přetahování o významy jednotlivých slov není teď naším zájmem.

Snahou otevřeného dopisu bylo dostat otázku chystané městské investice v Perle do povědomí veřejnosti dříve, než bude hotov projekt, se kterým se bude město ucházet o dotační peníze.

Občané města mají v tuto chvíli informaci, že město chystá projekt v hodnotě 70-75 mil Kč, u kterého se počítá s přímou investicí města ve výši 30-35 mil. Občané také vědí, že projekt zatíží městský rozpočet provozními náklady mezi 500 až 750 tisíc ročně. To by samo o sobě mělo stačit na vzbuzení jejich zájmu, protože se z pohledu rozpočtu našeho města jedná o poměrně velké částky. Na předkladatelích projektu je nyní to, aby veřejnost přesvědčili o přínosech takové investice.

Tyto informace podle nás ve veřejném prostoru chyběly, proto jsme položili své otázky formou otevřeného dopisu všem zastupitelům. Naším konáním se snažíme o to, aby k tak velké veřejné investici existovala diskuse a shoda nejen v zastupitelstvu, ale i v širší veřejnosti.

2. Jak se bude spolek SPOUSTI dál angažovat v otázce budoucnosti Perly?

Pokud se vedení města a zastupitelé shodují na tom, že Centrum rozvoje kombinované s DDM generuje potenciál rozvoje společenského života a je zároveň řešením potřeby našeho města, není naším záměrem toto rozporovat.

Ostatně kritika, kterou vůči revitalizaci Perly vznášíme, se týká vedení procesu, nikoliv konkrétní náplně plánovaného projektu.

Povede-li se nad obsahem plánované investice ve městě nějaká veřejná debata, tak pouze upozorňujeme, že je dobré ji vést bez časového tlaku a že možnost čerpat dotace z evropských fondů by neměla být hlavním faktorem, který podobu takovéto investice určuje. Případní kritici pak nemusí být označováni jako ti, kdo město připraví o dotační peníze. Zároveň si myslíme, že Perla klidně může jít jinudy, že na hledání je pořád čas.

Budeme se tedy dál snažit, aby se o budoucnost Perly zajímalo a staralo co možná nejvíc občanů města. To byl náš cíl při pořádání akce Perla žije! a na něm se nic nemění. Ve zvýšení zájmu lidí o věci blízké pořád ještě vidíme příležitost Perly.

Za SPOUSTI, z.s.  Petr Kulhavý

Celé vyjádření také v .PDF →

Odpovědi Orlickému deníku - pdf Odpovědi města na otázky položené spolkem SPOUSTI - pdf Dopis s otázkami na městské zastupitelstvo od SPOUSTI - pdf
Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková