Výtěžek 82 817 Kč z Páté dohody najde své místo - Spousti

Výtěžek 82 817 Kč z Páté dohody najde své místo

Na divadelní představení Pátá dohoda bylo opravdu narváno, z čehož máme velikou radost a jsme rádi, že jste o divadlo projevili takový zájem. Celkový výtěžek je 82 817,- Kč. Po domluvě mezi Jaroslavem Duškem a SPOUSTI obdrží Oblastní charita Ústí nad Orlicí 40 000,- na projekt Domácí hospicové péče, Dětský domov Potštejn částku 30 000,- Kč a částku 12 817,- získá veřejně prospěšný spolek ANAON, který působí na Liberecku a který dlouhodobě podporují herci Páté dohody.

Děkujeme všem divákům za váš příspěvek, Jaroslavu Duškovi a spol. za velkorysost a za povznášející kulturní zážitek.

Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková