Ústecká náplavka nebude, nahradí ji Koncert pro starou dámu - Spousti

Ústecká náplavka nebude, nahradí ji Koncert pro starou dámu

Vítězný projekt programu Ústí sobě! 2018 bohužel nebude realizován. Autorovi projektu Ústecká náplavka Bartolomějovi Holubářovi se, po mnoha jednáních a zpracovaných dokumentech, podařilo získat potřebné souhlasy vlastníků dotčených pozemků, tedy ČD i SŽDC. Obě organizace stanovily podmínky, za kterých lze plánovanou věc (přístupová cesta + umístění odpočinkového mobiliáře) realizovat, ale bohužel tyto podmínky jsou v rozsahu finančního rozpočtu programu Ústí sobě nesplnitelné. Autor projektu tak musel věc vzdát. Na celém projektu odvedl velký kus práce bez jakéhokoliv nároku na honorář. Za jeho nápad, snahu a přístup mu patří velké díky.

Organizátoři festivalu Jeden svět stáli před otázkou, jak naložit s výtěžkem festivalu v roce 2018 a rozhodli se oslovit autory projektu, který se umístil v diváckém hlasování na druhém místě. Ti přijali naši výzvu a v roce 2020 se tak můžeme těšit na Koncert pro starou dámu. Malý hudební festival a doprovodné akce, které oživí prostor staré hrázděné budovy ústeckého nádraží.

Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková