Program „Ústí sobě!“ opět přijímá přihlášky! - Spousti

Program „Ústí sobě!“ opět přijímá přihlášky!

S příprava na další ročník Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět nastal čas i pro přihlašování nových projektů do programu Ústí sobě!.

2. ročník programu Ústí sobě!, který vznikl v rámci MFF Jeden svět v Ústí nad Orlicí a má za cíl pečovat o veřejný život v našem městě, přijímá přihlášky do 31. 1. 2017.

Ústí sobě! je program spolku SPOUSTI využívající finanční prostředky získané ze vstupného na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět Ústí nad Orlicí. V roce 2016 proběhl úspěšně 1. ročník a podpořeny byly 2 projekty „Kondiční cvičení bez bariér“ a „Osvěta o autismu“. Tyto projekty si rozdělily částku 61 300 Kč.

Každý jednotlivec, neformální skupina či organizace, kteří splní několik obecných podmínek, mohou přihlásit svůj projekt a zúčastnit se soutěže o tento výtěžek. Chcete uspořádat nějakou kulturní, sportovní, společenskou, či jinou akci, chcete nějak vylepšit veřejný prostor v našem městě, zorganizovat happening, zabydlet nějaké nevyužívané místo našeho města, podpořit některou komunitu v Ústí, uskutečnit vzdělávací akci, sérii přednášek či odbornou konferenci, chcete cokoliv prospěšného? Pro svůj sen můžete získat prostředky na Jednom světě.

Kdokoliv, kdo splní podmínky shrnuté na www.spousti.cz, může pomocí formuláře přihlásit svůj projekt, a to nejpozději do 31. 1. 2017. Koupí každé vstupenky se návštěvníci podílí na vytváření finančního fondu pro program “Ústí sobě!” a zároveň tak svou vstupenkou rozhodují o rozdělení tohoto fondu mezi přihlášené projekty. Divák se tak stává hodnotitelem přihlášených projektů a jako takový může zvažovat různá kritéria jako je: Přínos projektu městu a jeho občanům? Na kolik lidí projekt pozitivně zapůsobí? Zda-li je projekt v něčem inovativní? a další. S koncem projekce posledního dokumentu budou všechny hlasy spočítány a sestaveno výsledné pořadí všech projektů. Podpořeny pak budou projekty s největším počtem diváckých hlasů, a to až do vyčerpání celého finančního fondu programu Ústí sobě!

Veškeré informace o programu Ústí sobě! lze nalézt na těchto webových stránkách, kde jsou umístěny i dva vzorové projekty. Případné dotazy můžete zasílat na e-mail info@spousti.cz.

Pojďme dělat naše město lepším!

Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková