Zajímá vás Perla a její budoucnost? Buďte v obraze. - Spousti

Zajímá vás Perla a její budoucnost? Buďte v obraze.

urban-arch-soutezJak mnozí víte, naše sdružení se dlouhodobě angažuje v procesu revitalizace areálu Perla 01. Jedním z našich hlavních cílů bylo to, aby plány pro budoucnost Perly nevznikaly někde za zavřenými dveřmi radnice, ale za aktivní participace (spoluúčasti) občanů. Chtěli jsme, aby se aktivní lidé či organizace (aktéři) mohli od úvodu spolupodílet na tom co vznikne a ne se k tomu až následně vyjadřovat. Věříme totiž, že takto mohou vznikat projekty, které budou pro naše město smysluplné a dlouhodobě udržitelné.
Toto se snad nyní začíná odehrávat. Město ÚnO prostřednictvím paní RNDr. Renaty Šedové zakládá kreativní skupinu aktérů, kteří se chtějí pokusit definovat náplň pro část Perly. Jedná se o část, kde se uvažuje o veřejné investici. Skupina se poprvé sešla před 14 dny a další setkání se uskuteční ve středu 14. 10. Protože si myslíme, že diváci Jednoho světa obecně patří mezi lidi se zájmem o své okolí, dovolujeme si pozvánku na toto setkání poslat i vám (její celé znění naleznete na konci e-mailu).
Pokud vás věc zaujme, obraťte se prosím na kulhavy@spousti.cz. Velmi rádi Vám zašleme zápis z prvního setkání i z následné debaty, kde účastníci začali rozvíjet úvahy nad tím, co by mohlo být náplní uvažovaného Centra rozvoje.

Pozvánka a její celé znění:

Vážení členové kreativní pracovní skupiny,
velice si vážíme vašeho aktivního zapojení do projektu Labyrintu člověka v Perle Ústí nad Orlicí a dovolujeme si vás pozvat na další v pořadí již druhé společné setkání, které se uskuteční ve středu 14. 10. 2015, od 15:00 hodin ve vstupní hale Městského muzea v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí. 
 
Program jednání:

  •  představení hlavních závěrů z úvodního setkání kreativní skupiny
  • představení a projednání nových podnětů ze strany členů kreativní skupiny (první zpětné vazby a náměty k náplni a fungování centra)
  • diskuze nad další prací kreativní skupiny – rozdělení do dílčích pracovních skupin a jejich zadání
  • vytvoření komunikační platformy na webových stránkách Koučink Akademie
  • projednání způsobu zveřejňování výstupů pracovní skupiny

Prosíme o sdělení Vaší účasti na setkání na e-mail sedova@ohgs.cz (tel. 603 956 870). Protože jsme si vědomi vaší osobní i pracovní vytíženosti, pochopíme, že ne všichni se budete moci zúčastnit.
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na shledání a tvůrčí práci s Vámi.
S úctou
 
RNDr. Renata Šedová (koordinátorka projektu) a Petr Hájek (starosta města Ústí nad Orlicí)

Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková