Vyjádření SPOUSTI k problematice nádraží v Ústí - Spousti

Vyjádření SPOUSTI k problematice nádraží v Ústí

nadrazi

V naší červnové tiskové zprávě jsme vyzvali všechny zúčastněné strany k hledání řešení tak, aby výsledkem byla rekonstrukce kulturní památky a současné hledání jejího smysluplného využití.

Jako členové občanské společnosti jsme byli rádi, že došlo k několika jednáním a snad i pozitivním posunům. Na druhou stranu jsme prostřednictvím jednání u starosty našeho města informováni, že doposud k rozhodnému posunu nedošlo. Opět se objevují další komplikace, tentokrát ohledně jednání s Národním památkovým ústavem. Překvapení zainteresovaných (ČD, SŽDC), že do procesu rekonstrukce kulturní památky chtějí zasahovat památkáři, je pro nás nepochopitelné. Chápeme ho jako další důkaz mnohaletého liknavého přístupu současného i budoucího vlastníka budovy. A tak avizovaný záměr, oprava budovy, v přízemí restaurace, čekárna, prostor pro železniční modeláře, v nadzemních podlažích pak archiv SŽDC, který se nám v dané situaci jevil jako rozumné vyřešení nedobré situace, se opět odkládá a nikdo neví kdy a zda vůbec se vlastně uskuteční.

Myslíme si, že státní organizace (ČD, SŽDC) nevyvíjí v dané situaci adekvátní úsilí a nespravují dobře náš majetek. Je proto třeba zvýšené pozornosti všech dotčených, kterými jsou nejen obyvatelé města Ústí nad Orlicí. Situace v Ústí nad Orlicí totiž ukazuje, jak státní instituce pracují a hlavně jak společně (ne)kooperují. To, co se dnes děje v Ústí nad Orlicí, se zítra může dít u Vás a pokud si tyto instituce zvyknou, že jim takové jednání bude procházet, pak jej budou používat. V tomto smyslu jsou touto kauzou dotčeni skutečně všichni občané ČR. Nyní je třeba zvýšeného úsilí všech zúčastněných, aby se situaci podařilo rozumně vyřešit. Naše občanské sdružení bude své zvýšené úsilí realizovat těmito kroky:

(i) Zasíláme kauzu a její aktuální vývoj všem televizním stanicím s výzvou, aby natočili o jednání státní správy reportáž. Jsme přesvědčeni, že zejména televize veřejnoprávní služby by se měla o celou situaci zajímat, protože podle nás se jedná ze strany státních institucí o nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Kolik bude stát záchrana kulturní památky ve chvíli, kdy k ní nebude plnohodnotná přístupová cesta a kolem ní budou projíždět denně stovky vlaků po hlavním železničním koridoru?! Laický pohled říká, že to bude určitě víc, než kdyby se rekonstrukce, či alespoň její počátek, uskutečnil nyní. Dochází toto někomu? Nebo si snad lidé, kteří hospodaří s našimi penězi, myslí, že zde 140 let stará budova bude stát věčně a nikdy nebude potřebovat opravu a finanční investici? Pokud si to myslí, tak se obáváme, že nejsou lidmi na svém místě a měli by své funkce neprodleně opustit!

(ii) Nadále budeme, skrze jednání se samosprávou města Ústí nad Orlicí, sledovat vývoj situace a nadále budeme lidem ve městě vysvětlovat, že nemůžeme připustit výsledek v podobě rekonstruovaného železničního uzlu za 950 mil. korun, v jehož středu stojí neopravená a nevyužívaná budova kulturní památky. Dle našeho názoru ostuda, které se mají chtít všichni zúčastnění vyhnout!

(iii) Pokud nebude při otevírání železničního uzlu Ústí nad Orlicí (jaro 2015) v běhu rekonstrukce historické budovy nádraží, nebo nebude naprosto jasné (smluvně) kdo, jak a do kdy rekonstrukci provede, jsme odhodláni vynaložit všechny naše síly k tomu, abychom mediální a veřejnou pozornost obrátili k ostuděSŽDC a ČD. Investice za 950 milionů korun, která má uprostřed budovu, kulturní památku, které nikdo nevěnoval ani pozornost, ani peníze! To bude sdělení naší veřejné akce, která proběhne při slavnostním otevření celé stavby. Naším cílem bude ukázat občanům celé České republiky, jak vedení SŽDC a ČD řeší své problémy a spravuje mu svěřené nemovitosti.

Mgr. Petr Kulhavý, předseda sdružení

Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková