Revitalizace objektu - Galerie QUO - Ústí sobě!

Revitalizace objektu – Galerie QUO


Číslo projektu
# 3
Jméno a příjmení řešitele projektu
Jiří Fikejz
Členové týmu
Zapsaný spolek STOReAGE z.s.
Anotace projektu
Projekt je reakcí na zamítavý postoj vedení Města k možnosti vytvořit kulturně-sociální prostor, podporující společenské využití lokality parku Kociánka – na platformě jinak bezpochyby vhodné (a dříve i dlouhodobě nevyužité) plochy 1. NP Hotelu Poprad. Oživme prostor naproti nákupnímu středisku Nová Louže a přetvořme ho na místo, kde se budeme rádi potkávat a podporovat kulturní život v Ústí nad Orlicí. Plánem je  12 výstavních akcí ročně – včetně doprovodných (hudebních, literárních…) programů. Součástí je trvalá denní nabídka rautového a piknikového občerstvení, a cukrárenského zboží.
Cíl projektu
Vytvořit multifunkční společenský prostor s cílem rozvoje kulturních aktivit.

Výstupy projektu
Základním výstupem projektu je minimálně 12 výstavních akcí ročně – včetně doprovodných (hudebních, literárních…) programů. Součástí je trvalá denní nabídka rautového a piknikového občerstvení, a cukrárenského zboží.
Cílová skupina
široká veřejnost / studenti / senioři
Termín realizace
1. 7. 2018
Celková částka
300 000,-
Požadovaná částka
50 000,-
Poznámka
Startovací investice je odhadována na cca 100.000,- Kč, představující instalaci výstavních systémů (včetně multimediálních) a mobiliáře. Základní provozní náklady činí cca 20.000,- Kč měsíčně (nájemné), pozdější případné mzdy (v rámci možného rozvoje aktivit) nejsou aktuálně kalkulovány z důvodu dobrovolné práce členů produkčního týmu.

© 2014 Dominika Čermáková