Med ze srdíčka - Ústí sobě!

Med ze srdíčka


Číslo projektu
# 4
Jméno a příjmení řešitele projektu
Dan Dostrašil
Členové týmu
Marcela Dostrašilová -vedoucí Rodinného centra Srdíčko, které má být příjemcem podpory skrze tento projekt
Dan Dostrašil – vedoucí svépomocné mužské skupiny, která začínala s Ligou otevřených mužů před pěti lety své pravidelné schůzky a nyní má za cíl pomoci prostřednictvím tohoto projektu Rodinnému centru Srdíčko s jeho aktivitami. Zároveň se věnuje včelaření a je garantem projektu po odborné stránce.
Martin Kalášek je jedním z úspěšných řešitelů podpořeného projektu Oustí sobě z loňska, věnuje se zdravému stravování a umí vyrábět delikatesy ze včelích produktů, protože gastronomie je jeho vášeň.
Pavel Novák je včelař a nadšenec do komunitních akcí.
Tomáš Vodehnal je všeuměl a podílel se na projektu MacGyverových dílen, umí vyrábět úly a je také včelařem.
Erika Nováková je zaměstnáním účetní a pomůže nám s administrativní stránkou věci.
Anotace projektu
Tatínkové z Rodinného centra Srdíčko postaví 5 úlů a budou s dětmi včelařit. Výsledek jejich práce: sklenice medu s logem MED ZE SRDÍČKA bude nabízen k prodeji. Vytvoří se tak další pilíř finanční podpory neziskovky, využije se potenciál dřímající v chlapech a samozřejmě včelky budou opylovat stromky v Ústí nad Orlicí. Čínské přísloví říká Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Získáním pěti úlů pro Rodinné centrum zajistíme až 300 kilo medu ročně, který mohou maminky prodat v dobročinných aukcích nebo z nich vyrobit další sladké a zdravé produkty, díky kterým bude podpora práce centra pokračovat rok co rok.
Rádi bychom med nabízeli i účastníkům festivalu Jeden svět v roce 2019.
Cíl projektu
Díky každoročnímu přínosu medu (až 300 kg) bude vytvořen nový pilíř finanční podpory neziskovky, včely budou opylovávat stromy v Ústí nad Orlicí, dospělí i děti se budou učit včelaření.

Výstupy projektu
Výstupem projektu bude pořízení 5ti úlů, které budou během léta 2018 osazené včelami. Jejich med bude využit pro vytvoření lokální fundraisingové značky MED ZE SRDÍČKA. Tyto sklenice budou obsahovat med s příběhem a budou sloužit k podpoře Rodinného centra Srdíčko, které provozuje nejen mateřské centrum, ale i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  Vedle MEDU ZE SRDÍČKA vzniknou i další produkty (medovina, svíčky), které budeme nabízet v rámci fundraisingu pro naši neziskovku.
Cílová skupina
Skupina rodin, mladých dobrovolníků a seniorů kolem rodinného centra Srdíčko a účastníci pravidelných komunitních akcí (až 500 za rok – Lampiónový průvod, TátaFest, Karneval, Drakiáda…)
Zvláštní skupinou je několikačlenný realizační tým, který má všechny předpoklady dotáhnout projekt do úspěšného konce a udržet ho po několik let, při životě – dokud budou síly.
Termín realizace
1. 4. 2018
Celková částka
35 000,-
Požadovaná částka
30 000,-
Poznámka

© 2014 Dominika Čermáková