Koncert pro Starou dámu - Ústí sobě!

Koncert pro Starou dámu


Číslo projektu
# 5
Jméno a příjmení řešitele projektu
Slávek Janoušek
Členové týmu

Slávek Janoušek – písničkář, hlavní pořadatel, dramaturg akce, přes jeho účetnictví projdou příjmové a výdajové položky akce, organizátor 32 ročníků festivalu Janouškovo Ústí – Cena starosty města Ústí nad Orlicí za pořádání festivalu a píseň Imaginární hospoda o Ústí n. O., zařazen rovněž do kalendáře osobností města – Tváře města 2018. Patřil mezi zakladatele hnutí Nádraží nedáme, mezi osoby, které se snažily od začátku zachránit starou budovu nádraží z roku 1874 před zbouráním. Nyní, kdy je budova prohlášena národní kulturní památkou, chce přispět akcí ke kulturnímu oživení budovy, kterou paní režisérka Olga Sommerová, jedna ze zakladatelek hnutí, příznačně nazvala Stará dáma.

Martin Kadrman – hlavní koordinátor akce, zajištění PR komunikace a prezentace projektu, organizátor záchrany budovy ústeckého nádraží, zakladatel hnutí Nádraží nedáme a později  firmy Oustecké nádraží s.r.o.

Štáb – několik mladých lidí, kteří budou pomáhat se zajištěním jednotlivých konkrétních akcí

Anotace projektu
Akce Koncert pro Starou dámu se snaží kulturním způsobem oživit prostor staré hrázděné budovy ústeckého nádraží z roku 1874. Nápad vznikl před dvěma lety při Dni otevřených dveří a akce má předcházet následnému festivalu Janouškovo Ústí v Cakli, kam by se dalo i odjet vláčkem motoráčkem jednu zastávku po jejím skončení. Během přestávek a zvukových přestaveb budou diváci postupně pozváni na doprovodné akce – v prostorách budovy otevřeme výstavu výtvarných děl, dále proběhne malá hudební soutěž na klavír umístěný na vstupu k perónu, dále akce Amplion – pouštění ambientních a hudebních ukázek z upraveného starého nádražního tlampače, výtvarně pojednaného a proměněného v umělecké dílo (dodá ústecký rodák Ondřej Kobza, autor celorepublikového projektu Klavír ve veřejném prostoru), tlampač zůstane v činnosti i mimo akci a bude občas pouštět zvukový záznam k pobavení cestujících ústeckého nádraží.
Cíl projektu
Chceme upozornit na národní kulturní památku, propagovat město Ústí nad Orlicí, akci chceme pravidelně opakovat jednou ročně.
Výstupy projektu
Malý hudební festival s doprovodnými akcemi (výstava, hudbení soutěž, Amplion – pouštění ambientních a hudebních ukázek z upraveného starého nádražního tlampače, výtvarně pojednaného a proměněného v umělecké dílo). Tlampač následně zůstane v činnosti i mimo akci a bude občas pouštět zvukový záznam k pobavení cestujících ústeckého nádraží.
Cílová skupina
Obyvatelé města Ústí nad Orlicí a návštěvníci. Určeno pro všechny věkové vrstvy. 
Termín realizace
10. 8. 2018
Celková částka
84 000,-
Požadovaná částka
50 000,-
Poznámka

© 2014 Dominika Čermáková