Festival pro Tebe - Ústí sobě!

Festival pro Tebe


Číslo projektu
# 1
Jméno a příjmení řešitele projektu
Kateřina Skalická
Členové týmu
Řešitel projektu: Kateřina Skalická, Propagace: Matouš Gorun, Umělecká ředitelka: Lucie Skalická, Technické zázemí: Václav Macek, Jakub Pecháček (Další členové týmu: Vladislav Brokeš, Marek Skalický, Josef Javůrek, Dominika Javůrková, Klára Kovářová, Čeněk Kovář)
Anotace projektu
Benefiční hudební festival s doprovodným programem.

Cíl projektu
Chceme zkombinovat mnoho pozitivních aspektů do jedné akce. Během jednoho dne si užijete skvělou muziku, přispějete dobré věci a setkáte se se svými známými i neznámými.

Výstupy projektu
Výstupem projektu bude benefiční hudební festival konaný 17. 8. 2018. Během večera vystoupí interpreti jako Voxel, Michal Horák a další. Cílem festivalu je setkání lidí z Ústí a okolí u příjemné muziky a zároveň finančním výtěžkem akce podpořit rozvojové země.
Cílová skupina
mladí, starší i staří, muzikoposluchači
Termín realizace
17. 8. 2018
Celková částka
33 500,-
Požadovaná částka
23 500,-
Poznámka
V našich možnostech je podílet se částkou potřebnou k zajištění technických náležitostí, dopravy a instalace.

© 2014 Dominika Čermáková