Experimentální film - Ústí sobě!

Experimentální film


Číslo projektu
# 2
Jméno a příjmení řešitele projektu
Matouš Pavlík
Členové týmu
Tým se bude skládat z režiséra a scénáristy v jedné osobě, kameramana, zvukaře, případně dalších účastníků, kteří budou k projektu připuštěni. (herci, výpomoc)
Anotace projektu
Rádi bychom natočili krátký film, zaměřený především na kvalitativní stránku díla, tedy výpovědní hodnotu a technickou úroveň. Investovali bychom tím svůj čas a zkušenosti posbírané z dlouhodobé praxe ke zdokonalení výsledků při dosavadních pokusech o umělecký projev. Jednalo by se o snímek, případně více snímků s krátkou stopáží (do 20 min.), jejichž natáčení by proběhlo v období červen – září 2018.

Cíl projektu
Natočit kvalitní experimentální snímek v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Dát příležitost místním podílet se na natáčení či podpořit mladé nezávislé tvůrce.

Výstupy projektu
Jedná se o příspěvek mladých tvůrců v oblasti kultury se zábavním zacílením, který může obohatit diváky i tvůrce samotné.
Cílová skupina
Studenti a lidé se zájmem o nové příležitosti a zkušenosti (například účast na natáčení), eventuálně podporovatelé mladých nezávislých tvůrců.
Termín realizace
20. 6. 2018
Celková částka
20 000,-
Požadovaná částka
18 000,-
Poznámka

© 2014 Dominika Čermáková