Osvěta o autismu - Spousti

Osvěta o autismu


Číslo projektu
# 7
Jméno a příjmení řešitele projektu
Mgr. Zuzana Poláková
Členové týmu
zapsaný spolek Poruchy autistického spektra, 20 dobrovolníků z řad studentů SŠ, VŠ, VOŠ, pedagogiky, sociálních, zdravotních oborů, pedagogičtí a osobní asistenti dětí, psycholog, cvičenci
Anotace projektu
Budeme tvořit a rozesílat letáky do škol, shánět studenty dobrovolníky, domlouvat se se sportovci na modrých akcích. Modře nasvítíme některé z budov v UO. Zajistíme místo pro výstavy vzkazů pro autisty, výrobu modrých náramků, placek s hesly o autismu a modrých trik. Uspořádáme modrou benefiční zumbu, modrý orientační běh-pochod, setkání rodin s dětmi s autismem a nabídneme rozhovory do místního tisku. Výtěžek z modrých akcí a od účastníků festivalu Jeden Svět bude věnován 5 ti rodinám s dětmi s autismem z Ústí nad Orlicí a okolí. Budou se moci zúčastnit přednášek o autismu, květnového psychorelaxačního pobytu pro rodiny s dětmi s postižením nebo dítě poslat na letní tábor s asistenty.
Cíl projektu
Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu.

Výstupy projektu
s pomocí dobrovolníků uspořádáme v dubnu několik benefičních a osvětových akcí o autismu, modře rozsvítíme některou budovu v UO, odlehčení rodinám s dětmi s autismem, zaplatíme 5 ti rodinám volnočasové pobyty

Cílová skupina
rodiny dětí s autismem, veřejnost, školy, cvičenci zumby, Sokola, turisti
Termín realizace
od dubna do července 2016
Celková částka
50 000,-
Požadovaná částka
40 000,-
Poznámka
Celková částka je mnohem vyšší čím více peněz získáme, tím více rodinám můžeme uhradit pobyt, tábor, přednášku.

© 2014 Dominika Čermáková