Kondiční cvičení bez bariér - Spousti

Kondiční cvičení bez bariér


Číslo projektu
# 2
Jméno a příjmení řešitele projektu
Dana Matoušková
Členové týmu
Eva Plívová, Leona Mikulová, Olga Kalousová, Jan Vojvodík
Anotace projektu
Společné cvičení patří k nejvyhledávanějším a nejoblíbenějším aktivitám u nás v Domově. Cvičení všeobecně vede ke zlepšení kardiorespirační zdatnosti, zároveň je příjemným zpestřením při trávení volného času. Rádi bychom proto průběžně ve venkovních prostorách Domova postavili rehabilitační hřiště, které by sloužilo nejen obyvatelům a návštěvníkům Domova, ale i široké „oustecké“ veřejnosti. Rehabilitační hřiště bude zasazeno do příjemného venkovního prostředí s bezbariérovým přístupem pro osoby s tělesným postižením a všichni cvičenci tak budou moci na čerstvém vzduchu uplatňovat přísloví: „Ve zdravém těle, zdravý duch.“
Cíl projektu
Rozpohybovat oušťáky nejen napříč generacemi, ale i napříč různým zdravotním postižením. Navíc si klade za cíl posílit mezigenerační soudržnost a ukázat, že i stáří může být prima.

Výstupy projektu
Vybudování rehabilitačního hřiště v prostorách Domova důchodců Ústí nad Orlicí a pořízení jednoho cvičebního prvku – Trenažer pro procvičování ramen a loktů (uzpůsobený pro využití i osobami na vozíku).
Cílová skupina
obyvatelé a návštěvníci Domova a všichni „pohybu chtiví“ oušťáci
Termín realizace
1. 8. 2016
Celková částka
38 000,-
Požadovaná částka
25 000,-
Poznámka
V našich možnostech je podílet se částkou potřebnou k zajištění technických náležitostí, dopravy a instalace.

© 2014 Dominika Čermáková