Je to můj život - Spousti

Je to můj život


Číslo projektu
# 5
Jméno a příjmení řešitele projektu
Lenka Bigmore
Anotace projektu
V neziskové organizaci Rytmus Východní Čechy, o.p.s podporujeme lidi s mentálním postižením i duševním onemocněním. Někdy máme pocit, že ve společnosti převládá přesvědčení, že lidé s postižením nebo duševní nemocí musí žít a pracovat ve speciálním zařízení, kde budou pro ně vytvořeny speciální podmínky. My to tak necítíme, proto nabízíme těmto lidem podporu hledat si práci v přirozeném prostředí a také bydlet v přirozeném prostředí. Chceme upozorňovat na to, že lidé s postižením mají právo na svobodná rozhodnutí, ovlivňující jejich život. Mají právo se rozhodnout, jak chtějí bydlet, pracovat, trávit svůj volný čas apod. Rozhodli jsme se proto v rámci týdne sociálních služeb uspořádat výstup na Andrlův chlum a přizvat k sobě organizace, které pracují se stejnou skupinou lidí. Pozveme širokou veřejnost, představitele města a další. Plánujeme připravit krátké informační materiály, které budou odkazovat na práva lidí s postižením.
Výstupy projektu
společný výstup na Andrlův chlum v rámci týdne sociálních služeb, výroba a tisk propagačních letáků, výroba a tisk informačních materiálů odkazujících na práva lidí s postižením
Cíl projektu
Cílem je osvěta veřejnosti týkající se práv lidí s postižením. Upozornit na právo lidí s mentálním postižením, lidí s duševním onemocněním žít svůj život v přirozeném prostředí. Cílem projektu je i propojení organizací ve městě, které podporují lidi s postižením nebo duševním onemocněním.

Cílová skupina
široká veřejnost, představitelé města Ústí nad Orlicí, odborná veřejnost – organizace podporující lidi s postižením, veřejní opatrovníci, lidé s mentálním postižením a jejich rodiče a přátelé, lidé s duševním onemocněním a jejich rodiče a přátelé
Termín realizace
8. 10. 2016
Celková částka
9 910,-
Požadovaná částka
8 960,-

© 2014 Dominika Čermáková