Galerie Quo - Spousti

Galerie Quo


Číslo projektu
# 6
Jméno a příjmení řešitele projektu
Jiří Fikejz
Anotace projektu
Hlavním záměrem projektu je propagace zřízení trvalé expozice díla významného ústeckého rodáka Quido Kociána s možným využitím nedávno restaurované kolekce jeho prací. Cílem projektu je tak propagace samotné osobnosti Quido Kociána, osvěta jeho díla a podpora realizace trvalé expozice v rodové souvislosti se ZUŠ Jaroslava Kociána, respektive parkem Kociánka, pro který může zajišťovat jak mobilní prodej občerstvení tak veřejně přístupné toalety. Aby nejen Kociánka, ale i celé Ústí skutečně žilo Kociánem.
Cíl projektu
Sjednání dohody se současným majitelem prestižní kolekce sochařova díla o její trvalé zápůjčce právě do Ústí nad Orlicí: pod heslem „Kocian do rodného města – Kocian na Kociánku“.

Výstupy projektu
přednášková akce typu „křeslo pro hosta“, zahrnující i obnovenou premiéru v Ústí nad Orlicí kdysi vytvořeného filmu Quido Kocian, hostem pořadu na jevišti Malé scény by měl být kurátor Hořického Muzea plastik, spravující (nejen) originály Kocianových prací
Cílová skupina
široká veřejnost
Termín realizace
podzim 2016
Celková částka
20 000,-
Požadovaná částka
10 000,-

© 2014 Dominika Čermáková