Foodbreaker - Spousti

Foodbreaker


Číslo projektu
# 1
Jméno a příjmení řešitele projektu
Dan Dostrašil
Členové týmu
Marcela Dostrašilová, Martin Kalášek, Tomáš Pinkas, zaměstnankyně Bufetu na ZŠ Komenského
Anotace projektu
Letos se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo završit svou křížovou výpravu proti nezdravému jídlu ve školních automatech a kioscích. Srdce výživářů jásá, ale rodič se drbe ve vlasech a ptá se – co si moje ratolest koupí ke svačině. Podmáslí? Kombuchu? Ovesné vločky bez cukru? Nebo rajče? Projekt chce prostřednictvím dílen vaření, pečení, domácího pěstování, sušení a kvašení, diskuzních setkání a panelových diskuzí inspirovat ke změně stravovacích návyků.
Cíl projektu
Otevření diskuze nad zapojením jednotlivých stakeholderů v oblasti stravování do změny v přístupu. Od konzumentů samotných (děti, mládež), přes ty, kteří jim stravu kupují (rodiny především) až po ty, co ji nabízejí (školní kiosky, obchody u škol).

Výstupy projektu
dílny vaření, pečení, domácího pěstování, sušení a kvašení, diskuzní setkání, panelové diskuze, happening v rámci Města v pohybu
Cílová skupina
Děti a mládež, učitelé a vychovatelé, pracovníci s dětmi a mládeží, rodiče a rodinní příslušníci, neziskovky pracující s dětmi a mládeží, rodinná a mateřská centra, nízkoprahová centra, církve.
Termín realizace
od května do prosince 2016
Celková částka
50 000,-
Požadovaná částka
45 000,-
Poznámka
Dokážeme si představit, že kampaň přinese výsledky, ať už získáme 10 000,- nebo 45 000,-. V podstatě je to o délce a četnosti setkávání, čím více peněz získáme, tím více lidí oslovíme.

© 2014 Dominika Čermáková