Celodenní vstupenka - Spousti

Celodenní vstupenka

Datum: 11.4.2015
Čas: Celý den


Všechny sobotní dokumenty za zvýhodněné vstupné.

Vstupenka se vztahuje na dokumenty Stále spolu, Zatajené dopisy, Podoba ticha, Je nám spolu dobře a Dron.

Celodenní vstupenka opravňuje ke vstupu na všechny projekce daného festivalového dne. Držitel celodenní vstupenky je povinen vyzvednout si lístky na jednotlivé filmy vždy nejméně 15 minut před začátkem projekce v pokladně festivalu. Pokud tak neučiní, jeho nárok na místo v sále zaniká.

Komentáře

Rezervace

Počet volných míst: 20

Jdete pozdě. Rezervace se uzavírají vždy hodinu před začátkem filmu. Zkuste štěstí v Malé scéně.

Zpět na program

© 2014 Dominika Čermáková