Měsíc: Duben 2016

Ústí sobě! má své vítěze

Všichni návštěvníci MFF Jeden svět v Ústí nad Orlicí 2016 měli možnost svými vstupenkami rozhodnout, jaký projekt získá výtěžek právě ze [...]

Výtěžek 82 817 Kč z Páté dohody najde své místo

Na divadelní představení Pátá dohoda bylo opravdu narváno, z čehož máme velikou radost a jsme rádi, že jste o divadlo projevili takový zájem. [...]

Rozhodněte, které projekty se budou realizovat

Asi jste si všimli projektu Ústí sobě, do kterého se mohli přihlašovat jednotlivci i organizace se svými nápady na zvelebení města Ústí nad [...]